[Rozmiar: 324 bajtów]MANAGEMENT: Micha³ £awniczak, tel. 697024515, koncerty@offside.com.pl


zespó³:
Marek Maciejewski - gitary
Grzegorz Ka¼mierczak - teksty, ¶piew, elektronika
Marcin Karnowski - dr
Bartek Gasiul - klawisze
Grzegorz Korybalski - bass